Temettü beklentisi yüksek ve ‘al’önerisi veren hisseler

Borsa İstanbul’da (BİST) yıl sonu bilançoları açıklanmaya başladı. Gözler şirketlerin kâr rakamlarında ve genel kurullara sunulacak kâr payı (nakit temettü) haberleri yakından izleniyor. Buradan yola çıkarak yaptığımız araştırmada, son beş yılda yüksek ve düzenli temettü veren 44 hisse olduğunu gördük. Bu hisselerin 3/sinin performansı da borsa endeksinden ve diğer yatırım araçlarından daha yüksek. Yani ilgili hisselerhem getirileri hem de verdikleri temettüyle yatırımcının yüzünü güldürüyor. Bu yıl aracı kurumların temettü beklentisi yüksek ve ‘al’önerisi verdiği hisseleri de haberimize taşıdık.

Geçen yıldan itibaren piyasaları tedirgin eden belirsizliklerden dolayı Borsa İstanbul’da (BİST) beklenen çıkış hareketi bir türlü görülemedi. Not indirimi beklentisi, FED kararlan, TCMB faiz kararı, ABD’de Başkan Donald Trump’ın göreve gelmesi, jeopolitik riskler ve referandum gibi iç ve dış faktörler, Borsa İstanbul’u aşağı çekiyordu. Önceki hafta başlayan piyasalardaki yukan yönlü trend ile birlikte ise şimdi endekste 90.000’e doğru çıkış hareketi gözleniyor. Fitch ve S&P’den gelen not indirimi sonrası piyasalarda yaşanan bahar havasının ana nedeni, TL cinsi varlıklar üzerinde bir süredir baskı oluşturan belirsizliklerin kayda değer bir biçimde azalması olarak açıklanıyor. Şu anda 16 Nisan’da yapılması öngörülen referandum da önemli bir beklenti oluşturuyor. O döneme kadar olan sürede oynaklık yaşanabilir. Bu nedenle yatınm yaparken doğru hisseleri seçmek önem kazanıyor.

YATIRIMDA TEMETTÜ ETKİSİ

Yıl sonu bilançoları da hisse seçiminde önemli bir gösterge oluyor. 2016 yıl sonu bilançolarım şirketler açıklamaya başladılar. Yıl sonu bilanço dönemi, temettü (kâr payı) veren şirkederin de potansiyelinin oluştuğu zaman. Yıl sonu bilançolarıyla birlikte şirketlerin genel kurulları yapılıyor ve temettü dağıtımı yapılıp yapılmayacağına karar veriliyor. Temettüler büyük ölçüde 31 Mayıs tarihi itibariyle dağıtılmış oluyor. Ancak bazı şirketler temettüleri taksitlendire-rek de dağıtabiliyor. Bu nedenle genel kurullar mart ve nisan aylannda gerçekleştirilse de temettü tarihleri hakkında kesin bir zaman sının mevcut değil.

Yatırımcının temettüden faydalanması için hisseyi temettü dağıtımından bir gün önce portföyüne katması ve temettü dağıtım gününde elinde bulundurması yeterli. Ancak bu tarz beklentilerin daha önceden satın alındığı, bu nedenle yatırımcıların şimdiden bu yöndeki analizleri yapıp hisse alımı yapmaları, uzmanlarca tavsiye ediliyor.

Düzenli temettü veren şirketlerin hisseleri, yatınmcılann en çok takip ettikleri hisseler arasında yer alıyor. Genelde belirli bir büyüklük ve pazar payına ulaşmış, istisnai durumlar haricinde düzenli olarak kâr eden şirketler temettü ödemesi yapıyor.

Yüksek temettü verimine sahip bulunmanın veya istikrarlı temettü veriyor olmanın yatırımcı tercihleri açısından önemli bir kriter olduğu söylenebilir. Ancak kâr eden bir şirket temettü verebileceğinden, bu durum şirketlerin mali yapılanırın da güvenilir olduğu anlamına geliyor.

44 HİSSE ÖNE ÇIKIYOR

Buradan yola çıkarak son beş yıllık dönemde en az dört defa temettü ödemesi yapmış olan ve temettü verimleri yüksek seyreden hisseleri listeledik. Bu şirkederin önceki yıllarda temettü ödemesi yapmış olması 2016 kârlann-dan bu yıl da aynı oranda temettü dağıtacaklan anlamına gelmiyor ama kârlannı yatınmcılanyla paylaşma kültürleri olduğunu gösteriyor.

Bu tabloda aynı zamanda şirketlerin 31 Aralık 2011 kapanışından 31 Aralık 2016 kapanışına kadar geçen beş yıldaki getirilerine yer verdik. Bu şirketlerin ortalama getirileri bu dönemde yüzde 187 olurken, aynı dönemde BIST 100’ün getirisi ise yüzde 52’de kaldı.

Söz konusu 44 hissenin beş yıllık performanslarına bakıldığında 37’sinin endeksin yüzde 52’lik getirisinin üzerinde bir getiri sağladığını da görüyoruz. Yani bu hisseler, hem temettü hem de hisse performansı açısından yatınmcının yüzünü güldürmeyi başarmış durumda. Söz konusu hisseler arasında getiri açısından öne çıkanlan ise Otokar, Bolu Çimento, Ege Endüstri, Tofaş, Doğuş Otomotiv, İndeks Bilgisayar ve Hektaş oluşturuyor.

Temettü performansı yüksek 44 hissenin ortalamadaki yüzde 187’lik getirisi, mevduat, altın, dolar gibi Türk yatıRImcısının geleneksel yatınm araçla-nnın da üzerinde performans sergileyerek yatınmcısının yüzünü güldürmeyi başardı.

HANGİ ŞİRKETLER ÖNE ÇIKACAK?

Kapital FX Genel Müdürü Gökalp İçer, inceleme kapsamlannda bulunan BİST 30, 50 ve 100 şirketleri arasında son beş yılda istikrarlı olarak her yıl temettü vermiş olan şirkederi, Türk Traktör, Ford Oto-san, Tofaş Otomobil, Tüpraş, Arçelik, Otokar, Aksa Akrilik, Eczacıbaşı İlaç, Ereğli Demir Çelik ve Emlak Konut GYO olarak sıralıyor. İçer, “Söz konu-SO’şırkerierın son beş yılda, yıl içerisindeki performans ve hisse getirilerine baktığımızda, istisnai durumlar haricinde endeksin iyi performans gösterdiği yıllarda kazandırdığı görülüyor. Endeksin gerilediği yıllarda da endeksten daha az gerilediler veya endeksten pozitif aynştılar” diyor.

Özellikle yılın ilk yansında nisan-mayıs aylan yaklaşırken nakit temettü dağıtan şirketlerin hisse performanslarında seçici olarak olumlu bir seyir oluyor. Fakat, Ata Yatınm Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, sadece temettü oranının değil aynı zamanda yıla ilişkin beklentilerin de piyasanın yönünü etkilediğini kaydediyor. Demirtaş, “Belli büyüklükteki şirketlere baktığımızda, bu yıl .

Tüpraş, Erdemir, Petkim, Aksa, Soda Sanayi, Türk Traktör, TAV, Ford Otosan, Tofaş ve Arçe-lik ile çimento şirketlerinin temettü verimleri yüksek olacaktık’ eliyor.

Gedik Yatınm Yatırım Danışmanı Ceren Bakçay da Akçansa, Bolu Çimento, Çimsa, Aksa, Petkim, Tüpraş, Ford Otosan ve TAV’ın bu yıl da yüksek temettü verimi ve fiyat performansıyla ön plana çıkabileceği yorumunu yapıyor.

YÜKSEK TEMETTÜ YÜKSEK GETİRİ Mİ?

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, temettü oranı yüksek hisseler olarak Adana Çimento, Aygaz, Bolu Çimento, Tüpraş, Türk Traktör, Ünye Çimento, Çimsa, Mardin Çimento, Hektaş, Soda Sanayi hisselerini sıralıyor. Turşucu, “Bunlara ek olarak İndeks Bilgisayar ve Datagate şirkederi de son yıllarda yüksek temettü verimiyle öne çıkan şirketler. Son bir yıl içerisinde bu şirketler büyük çoğunlukla yatırımcısına iyi kazançlar sağladı” diyor.

Destek Menkul Genel Müdürü Tuna Yılmaz, son beş yılda ortalama olarak yüksek temettü verimi oranıyla dikkat çeken ilk 10 şirketin GSD Holding, Lider Faktoring, İş Yatınm, Park Elektrik, Turkcell, Halkbank, Alternatif YO, Yapı Kredi Yatırım Ortaklığı, Ayen Enerji, Creditwest Faktoring olduğunu söylüyor. Yılmaz, “Getiri anlamında da baktığımızda son beş yıldan bu yana bu hisselerin önemli artışlar gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Park Elektrik hissesi ise yüksek miktardaki temettü oranına rağmen getiri anlamında beş yıldan bu yana ters bir görüntü sergiledi. Yüksek temettü verimi yüksek getiri anlamını taşımayabiliyor” diyor.

ALB Forex Genel Müdürü Cihan Aluç, BİST Temettü ve BİST 100 endeksi için son altı yıl incelendiğinde BİST Temettü Endeksi’nin BİST 100’e göre çoğunlukla iyi bir performans sergilediğini söylüyor. Aluç, “Ekonomik risklerin arttığı dönemlerde BİST Temettü endeksinin BİST 100’e göre performans farkı artıyor. Temettü bakımından ve hikayeleri itibariyle Tüpraş ve Çimsa’nın öne çıktığını düşünüyoruz” diyor.

KÂRLAR NASIL GELİYOR?

Temettüden sonra tekrar yıl sonu kârlanna dönecek olursak, bazı fınans dışı şirketlerin de kârlılıklannın beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleştiği ifade ediliyor. Uzmanlar, bankaların kâr rakamlarının iyi olduğunu ancak kârlılıklarda baskı yaşandığını kaydediyor. Diğer yandan dövizde yaşanan çalkantı ve zayıf büyüme, şirketlerin kârlılığında temel belirleyici olarak öne çıkıyor. Kur hareketliliği, yabancı para cinsi borcu olan şirketleri olumsuz yönde etkilerken, satışlarında ihracatın payı yüksek olan şirket bilançolannı ise olumlu yönde etkilediği görülüyor.

Bankaların yıl sonu bilançolarının oldukça iyi geldiği görülüyor. Garanti Yaunm Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Alev Boşut Berrak, “Özellikle son çeyrekte marjlar beklentilerden daha iyi gerçekleşirken aktif kalitesi tarafında ise bankalar oldukça başarılı. Ayrıca, bankalar dalgalı piyasa şartlarının hüküm sürdüğü 2016’da bilançolarını iyi yöneterek ciddi ticari işlemler kân da kaydetti” diyor. Bankacılık dışı hisselerde ise kur farkı zararlarının net karlar üzerinde olumsuz etkisi var. Ancak Berrak, şu ana kadar açıklanan şirketlerin operasyonel gerçekleşmelerini olumlu buluyor.

Yatınm Finansman Araştırma Müdür Yardımcısı Akif Daşıran da ‘Takibimizde olan şir-kederden şimdiye kadar son çeyrek so-nuçlannı açıklayanların özellikle operasyonel sonuçlannın kuvvetli olduğunu görüyoruz” diyor. İhracat geliri yüksek şirketlerin ve döviz bazlı kontratları bulunan şirkederin beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladığını anlatan Daşıran, döviz borcu yüksek olan şirketlerin ise yüksek zararlarla karşı karşıya kaldığını kaydediyor.

Yatırım Finansman’ın önerdiği hisseler

Son beş yıllık dönemde yüzde 5’in üzerinde temettü verimine sahip olan hisseler arasında Adana Çimento, Doğuş Otomotiv, Aygaz, Erdemir ve Çimsa öne çıkıyor. Ayrıca söz konusu hisselerin her yıl bazında ayrı ayrı incelendiğinde yılbaşından temettü dağıtım tarihlerine kadar Borsa İstanbul Endeksi’nden daha iyi bir performans sağladığı görülüyor. Bu konuya değindikten sonra bu yıl için de takibimizde olan şirketlerden Adana, Akçansa, Çimsa, Türk Traktör, Bolu Çimento, Erdemir, Ford Otosan ve TAV Havalimanları’nın yüzde 5’in üzerinde temettü verimi sağlayacağını tahmin ediyoruz. Bu hisseler arasından Akçansa, Çimsa, Türk Traktör, Bolu Çimento, Erdemir, Ford Otosan ve TAV’a Endeks Üzeri Getiri tavsiyesi veriyoruz.

Destek Menkut’ün önerdiği hisseler

Bu yıl temettü potansiyeli yüksek olan şirketlerin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çimento sektöründe olmasını bekleyebiliriz. Bolu Çimento, 2005 yılından bu yana düzenli bir şekilde temettü dağıtırken bu yılda benzer şekilde temettü dağıtımı görebiliriz. Akçansa ve Çimsa da düzenli temettü dağıtan şirketlerin başında geliyor. Çimento sektörü haricinde ise Aygaz ve Erdemir şirketlerinin de temettü potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Tüpraş ve Türk Traktör de temettü dağıtımı için takip ettiğimiz şirketler arasında.

Borsantn temettü performansı düşük

Borsa İstanbul’un temettü performansı, açıldığı ilk yıllarda yüksekti. 1988 yılında yüzde 10,5’lik ortalama temettü getirisiyle rekor kırıldı. Bu da hisse senedini iyi bir yatırım aracı haline getirdi. 1990lı yıllarda kamu açıklarının büyümesi sonucunda iç borçlanma ihtiyacının yükselmesiyle reel faizlerde de yükseliş yaşandı. Risksiz yüksek getiri ise hisse senedini geri plana itti. Yüksek enflasyonist ortam, şirketlerin sermayesini eritince, şirketler yüksek oranda özellikle bedelli sermaye artırımına gitmek zorunda kaldı. Bu da verilen temettülerin geri alınmasına neden oldu. 1994 krizinin de etkisiyle temettü performansının iyice gerilediği gözlendi. Ardından 1998 Rusya krizi, 2001 Şubat krizi derken şirketler büyük zararlar, açıkladı. Hatta bazı şirketler iflas etti. Bu dönemde temettü performansı yüzde l’in de altına geriledi. Daha sonra ise global sermaye akışları, SPKVıin en az yüzde 20 temettü dağıtma uygulaması gibi faktörlerle temettü verimi yükselmeye başladı. Temettü verimi oranı yüzde Tin altından 2008 sonunda piyasa değerlerinin de düşmesiyle yüzde 5’lere kadar çıktı. Ancak günümüzde yüzde 2,5 dolayında seyrediyor.

Integra! Menkul’un önerdiği hisseler

AYGAZ: Geçen yıl yüzde 8,4 temettü verimi sağladı. Şirket düzenli olarak temettü ödüyor. Güçlü finansal performans, iyi kârlılık yönetimi ve istikrarlı büyüme, şirket için olumlu görüşte olmamızın diğer nedenleri.

TÜRK TRAKTÖR: Şirketin düzenli temettü ödemesi cazibesini artırıyor. Geçen yıl yaklaşık yüzde 7 seviyesinde temettü verimliliğine ulaşan şirkette güçlü kâr büyümesi, iyi kârlılık yönetimi, sektördeki büyümenin istikrarlı olması şirket için beklentimizi yüksek tutuyor.

TÜPRAŞ: Geçen yıl yüzde 8,2 temettü verimi sağlayan şirket, her yıl düzenli temettü ödüyor. Diğer yandan yeni yatırımlarıyla kâr marjlarını iyileştirmesi ve istikrarlı büyümesi, şirket için olumlu.

Kapital FX’in önerdiği hisseler

AYGAZ: Yüksek temettü verimi sayesinde ön plana çıkacaktır. Tahmini temettü verimini yüzde 7,95 olarak öngörüyoruz. ‘Al’ önerisi kapsamında yüzde 14 yükseliş potansiyeliyle 15 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ: Tahmini temettü verimini yüzde 12,13 olarak öngörüyoruz. Yüzde 21 yükseliş potansiyeli ve 30 TL hedef fiyat bekliyoruz.

ÇİMSA: Tahmini temettü verimini yüzde 8,42 olarak öngörüyoruz. Yüzde 13 yükseliş potansiyeli ile 20,10 TL hedef fiyat öngörüyor, “endeks üzeri getiri” bekliyoruz.

FORD 0T0SAN: Güçlü finansal veriler ve yüksek temettü verimi çerçevesinde bilanço dönemi öncesinde hissede ek alımlar gelebilir. Şirket, aktif kârlılığı ve öz sermaye kârlılığı gibi oranlar bakımından sektör ortalamasının üzerinde. Tahmini temettü verimini yüzde 5,41 olarak öngörüyoruz. Kısa vadede 38,80 TL hedef fiyatla yüzde 11 yükseliş potansiyeli öngörüyor ve “al” veriyoruz.

TÜPRAŞ: 20l6’daki zayıf operasyonel performans, 2017yılında yükselen rafineri marjlarıyla beraber iyileşecek. Şirketin tarihsel olarak temettü verimini de beğeniyoruz. Tahmini temettü verimini yüzde 7,6i olarak öngörüyoruz. Yüzde 13 yükseliş potansiyeliyle 96 TL hedef fiyat öngörüyoruz ve ‘al’ tavsiyesi veriyoruz.

TÜRK TRAKTÖR: 2016 mali tablolarında rekor finansal sonuçlar açıklayan şirketin aynı zamanda temettü verimliliği de oldukça yüksek. Tahmini temettü verimini yüzde 7 olarak öngörüyoruz. ‘Endeks üzeri getiri” beklentisi ve yüzde 21 yükseliş potansiyeliyle 97 TL hedef fiyat bekliyoruz.

ALB Forex’in önerdiği hisseler

ÇİMSA: Dünyadaki sayılı beyaz çimento üreticileri arasında. Afyon ve Eskişehir’de yapılan yeni fabrika yatırımlarıyla birlikte altyapı ve kentsel dönüşüm projeleri, şirket bilançosuna olumlu varacak. Ortalama-üstü temettü verimliliğiyle beğendiğimiz hisseler arasına giriyor. Hedef fiyatıma 19,00 TL.

TÜPRAŞ: Artan kur ortamında dolar bazlı satışları ve artmaya başlayan küresel endüstriyel üretimin getireceği talep ile ön plana çıkıyor. Özellikle Çin’den ABD’ye kadar global PMI verilerinin yükselmesine sert kış koşullarının da eklenmesi şirket için olumlu. Hedef fiyatımız 87,00 TL.

Ata Yatırım’ın önerdiği hisseler

AKÇANSA: 2016 kâr beklentimiz olan 295 milyon TL’den 271 milyon TL temettü dağıtmasını bekliyoruz. Bu, yüzde 9,5 temettü verimine işaret ediyor.

AKBANK: Güncel durumda yüzde 162 toplam karşılık oranı (sektörün yüzde 134) ve yüksek öz sermaye kârlılığı (önümüzdeki üç yıl için ortalama yüzde 15,7) ile mevcut görünümde en avantajlı banka. 2017 için beklediğimiz yüksek batık kredi ve YP (yabancı para) fonlarına maliyeti artışı karşısında en dayanıklı banka. Akbank yönetiminin varlık kalitesi konusundaki ihtiyatlı yaklaşımı ve düşük teminatsız kredi oranı ile bilançosunu korumaya devam edeceğini düşünüyoruz.

BİM: Mevcut güçlü mali yapısıyla ekonomide dalgalanmalara karşı oldukça dayanıklı olan BİM, Türkiye dışında Mısır ve Fas’ta da büyümeye devam edecektir. Ayrıca şirket yönetim kurulu İran’da mağaza açma konusunda çalışmalar yapmak üzere icra kuruluna yetki verdi. Büyüme potansiyelini, Iskontosunu ve güçlü mali yapısını göz önüne alarak alım için fırsat görüyoruz.

BOLU ÇİMENTO: 20l6’da gerçekleşen 106 milyon TL kârından 91 milyon TL temettü dağıtmasını bekliyoruz. Bu, yüzde 9,8 temettü verimine işaret ediyor.

ÇİMSA: 2016 kâr beklentimiz olan 245 milyon TL’den 209 milyon TL temettü dağıtmasını bekliyoruz. Bu, yüzde 8,7 temettü verimine işaret ediyor.

ERDEMİR: 20l6’da beklentilerin üzerinde 1,5 milyar TL net kâr elde etti. Bu yıl da istikrarın devam edeceğini ve net kârını 1,9 milyar TL’ye yükselteceğini düşünüyoruz. Yatırımlarını yaparken yüksek temettü ödemeye devam edecektir. Bu yıl hisse başına 0,37 TL nakit temettü dağıtmasını öngörüyoruz. Hisse için hedef değerimiz 6,80 TL. Yüzde 6,4 temettü verimi dahil yüzde 25 yukarı potansiyel taşıyor.

TEKFEN: inşaat segmentinde yurtiçi ve yurtdışı inşaat projelerinin katkısıyla güçlü büyüme görünümü var. Gübre segmentinde ise amonyum nitratlı ürün yasağının kalkması ve yeni fosfat tesisiyle hem satış hacmi hem de kârlılık anlamındaki olumlu görünümü sürüyor.

TOFAŞ: ihracat satışlarına kapasite üzerinde gelen talep, iç pazarda beklentilerin üzerinde daralma yaşandığı takdirde dahi, şirketin özellikle binek araç satışlarının dayanıklı kalmasını sağlayacak.

TÜPRAŞ: Güçlü kârlılık görünümü ve yüksek temettü verimliliği, olası yurtiçi talepteki yavaşlamaya karşı esnekliği ve dolar bazlı nakit akışıyla en beğendiğimiz hisseler arasında. Şirketin en önemli ürünü olan dizel için kâr marjları 20l6’ya kıyasla oldukça olumlu seyrediyor. Şirket için temettü hariç 12 aylık hedef değerimiz 90 TL.

TÜRK TRAKTÖR: iç pazar satışları büyüme hikayesini destekliyor. 2016 kâr beklentimiz olan 349 milyon TL’den 331 milyon TL temettü dağıtmasını bekliyoruz.

Bu da yüzde 7,7 temettü verimine işaret ediyor.

 

Temettü nedir?

Temettü (Kâr payı), şirketlerin bir yıllık faaliyet dönemleri sonucunda elde ettikleri net dönem kârı üzerinden (yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra) dağıttıkları ve ortakların şirkette hisse oranlarına denk gelecek kadar elde ettikleri gelirlerdir. Şirketler temettüyü nakit veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtabilir. Yatırımcılar nakit olarak dağıtılan temettüyü daha çok tercih eder.

Temettü verimliliği nedir?

Bir şirketin düzenli temettü vermesinin yanı sıra borsa yatırımcıları açısından dikkat edilen bir konu da yüksek temettü verimlilik oranı olarak ortaya çıkıyor. Temettü verimliliği oranı, [(Nakit Net Temettü/Piyasa Değeri)*!00] formülü ile hesaplanır. Oran ne kadar yüksekse yatırımcı açısından o kadar iyidir. Örneğin yüzde 10 temettü verimliliğine sahip bir şirkete yatırım yapan bir yatırımcı, şirket bu oranı düzenli olarak her yıl veriyorsa, hisseye yatırdığı parayı 10 yıl içinde geri alabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*