Otomatik katılımda devlet katkısı avantajları

1 OCAK 2017’de uygulamaya başlanan ‘Otomatik Katılım Sistemi’, çalışanları otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) almayı hedefliyor. Öncelikle bin ve üzeri çalışana sahip iş yerlerinde başlayan sistem, T.C vatandaşı 45 yaş altı ve SSK’h veya devlet memuru olan çalışanları hedefliyor. Kapsam dahilindeki işveren, çalışanın maaşının prime esas kazancının yüzde 3’ünü keserek bireysel emeklilik şirketine aktaracak. İlk etapta yaklaşık 2 milyon çalışanın sisteme dahil olacağı tahmin ediliyor.

Üç ayrı teşvik sistemi uygulanıyor

Devlet, otomatik katılım uygulamasında çalışanlar için üç ayrı teşvik sistemi uyguluyor: Birincisi, çalışanın maaşından yapılacak kesintinin yüzde 25’i oranında devlet katkısı verilecek. Devlet katkısının üst sının da bir yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25’i olarak belirlenmiş.

Burada hem gönüllü BES sözleşmesi olanlar hem de otomatik katılım sistemiyle katkı payı ödeyenler için devlet katkısı üst smırı her iki tür sözleşme için ayrı ayrı hesaplanıyor. Yani her iki türde de sözleşmesi olan katılımcılar isterlerse gönüllü BES için bir yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25’i tutarında devlet katkısı alabilirken, otomatik katılım kapsamında da ödedikleri katkı paylarını yüksek tutabilirlerse buradan da bir yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25’i kadar daha devlet katkısı alabilecekler.

1.000 TL başlangıç teşviki var

İkincisi çalışanın, sisteme alınmasından sonra verilen iki aylık cayma süresinin sonunda sistemde kalmaya devam etmesi halinde 1.000 TL başlangıç teşviki verilecek. Ancak, ilk girişte sistemde kalınma-ması halinde daha sonra farklı bir tarihte sisteme girenler bu 1.000 TL’lik başlangıç teşvikini hak edemiyor. 1.000 TL’lik başlangıç desteği, devlet katkısı üst sınırı hesabında da dikkate alınmıyor.

Üçüncüsü, emeklilik aşamasında çalışan eğer birikimini ‘yıllık gelir sigortası’ kapsamında almak isterse devlet bu kez birikimlerinin yüzde 5’i kadar ek katkı verecek. Burada da yıllık gelir sigortasının en az 10 yıllık yapılması gerekiyor, aksi halde bu teşvikten faydala-nılamıyor.

Otomatik katılımda devlet katkısı takip hesaplan, gönüllü BES’ten farklı kurgulanmış. En önemli farklılık gönüllü BES’te yüzde 25 devlet katkısı, katkı payının ödenmesinden sonra katılımcının hesabına nakden yatırılıyor ve bu para devlet katkısı fonu alınarak değerlendiriliyor. Otomatik katılımda ise devlet katkısı hesabı, taahhüt ve ilişkili hesap olmak üzere iki ayrı hesapta takip ediliyor. Devlet katkısı, önce getirileri TÜFE’ye endekslenmiş taahhüt hesabında, mahsuben kayıt altına alınıyor. Daha sonra devlet katkısı hak ediş sürelerine (Katılımcı 0-3 yıl arası devlet katkısının yüzde 15’ini, 3-6 yıl arası yüzde 35’ini, 6-10 yıl arası yüzde 60’ını ve emeklilikte devlet katkısının tamamını alabilir) uygun olarak, çalışanın devlet katkısı ilişkili hesabına nakden aktarılıyor ve bu nakit, ‘devlet katkısı fonu’nda değerlendiriliyor. Yani sistemde, üç yılını tamamlamayan çalışanlar devlet katkılarını TÜFE’ye endekslenen getirileriyle devlet katkısı taahhüt hesabında izleyebiliyorlar. Buna ilave olarak başlangıç devlet katkısı tutarı olan 1.000 TL’lik katkı, taahhüt hesabında değerlenmeden takip ediliyor. Otomatik katılım sisteminde üç yılını tamamlayan çalışanlar TÜFE’ye endeksli olarak değerlenen yüzde 25’lik devlet katkılarının yüzde 15’ini devlet katkısı ilişkili hesapta görebiliyor. İlişkili hesaba aktarılan nakit tutarlar devlet katkısı fonunda değerlendiriliyor.

Hak ediş süreleri önemli

Otomatik katılım sistemi, çalışanı sistemde en az 10 yıl tutmayı hedefliyor. Sistemde en az 10 yıl kalanlar ve 56 yaşını tamamlayarak emekli olanlar devlet katkılarının tamamım alabilirler. Ama çalışma, iş hayatının içinde olma veya işten ayrılma sadece çalışanın kendi başına verebileceği kararlar değil. Çalışan, mevsimlik işçi olabilir, belli bir dönem için sözleşme yapmış olabilir veya işten çıkarılabilir, işten ayrılmak zorunda kalabilir. Her durumda sistemden çıkarken çalışan, kendi birikimlerini ve onlann getirilerinin tamamını alabiliyor. Ancak devlet katkılarını alabilmesi için hak ediş süreleri (Katılımcı 0-3 yıl arası devlet katkısının yüzde 15’ini, 3-6 yıl arası yüzde 35’ini, 6-10 yıl arası yüzde 60’ını ve emeklilikte devlet katkısının tamamını alabilir) geçerli. Burada işten ayrılanlar düşünülerek onlar için dışarıdan devam edebilme olanağı sağlanmış. Çalışan, dilerse dışarıdan katkı paylarını ödeyebilir. Bu durumda, katkı payı o dönem geçerli olan brüt asgari ücretin yüzde 3’ünden az olamaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*